คณะผู้บริหาร MIS เข้าพบผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่/HANBAN ประจำประเทศไทย

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน (MIS) นำโดย คุณฟ่าน ถิงถิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MIS อาจารย์นฤมล เจริญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน คุณพิจิกา หาญเศรษฐการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาไทยจีน และคุณวรเดช ม่วงน้อย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าพบหารือกับ คุณหวัง ฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่/HANBAN ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแมนดารินและประชาชนทั่วไป และการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย