โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน

โรงเรียนนานาชาติแมนดารินก่อตั้งขึ้นจาก Thailand’s Asia International Education Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cunjin Education Group ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติแมนดารินเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนโดยสอดคล้องกับหลักสูตรอย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

What is China STEAM at MIS?

At MIS, STEAM education allows teachers to mix and match different areas of science and deliver knowledge through practice and experiments. During this process, students can master learning methods, become more creative and curious about things, develop hands-on ability and logical thinking.

เหตุผลที่ควรเรียนที่ MIS

  • โรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่สอนด้วยหลักสูตรการเรียนจากประเทศจีน

  • โรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่ใช้หลักสูตร STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์)

  • สอนด้วยการเรียนการสอนทั้งวิชาภาษาอังกฤษ จีนและภาษาไทย

  • โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนของประเทศอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

  • วิชาภาษาไทยที่โรงเรียนทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้มีหลักสูตรภาษาไทยที่ดีที่สุด

ACADEMIC

MIS Gallery

สมัครเรียน

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่สนใจได้แล้ววันนี้