เรื่อง

Songkran Activity 8th April 2022 at MIS

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ทางโรงเรียนนานาชาติแมนดารินได้จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ นักเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทำน้ำอบไทย รดนำ้ดำหัว ขอพรจากครูใหญ่ และคุณครูของโรงเรียนฯ การประดิษฐ์พวงมาลัยคล้องคอ รวมถึงธงสำหรับปักบนเจดีย์ทราย จบกิจกรรมด้วยการเล่นสาดน้ำรับวันสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน