เรื่อง

Chinese Mid Autumn Festival Friday 9th September 2022

เทศกาลจงชิวเจี๋ยหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์
เป็นเทศกาลเก่าแก่ที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวจีน ซึ่งในหลายประเทศแถบเอเชียก็เฉลิมฉลงเทศกาลดังกล่าวด้วย
โดยในวันเทศกาลนี้จะเป็นเวลาที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า
ร่วมรับประทานอาหาร จุดเทียนขอพร แบ่งปันขนมไหว้พระจันทร์
ซึ่งในวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้เฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
โดยมีนักเรียนโชว์การแสดงต่างๆ โดยใช้ภาษาจีน อาทิเช่น ร้องเพลง เล่านิทาน เต้นประกอบเพลง เป็นต้น
พร้อมทั้งเรียนรู้ตำนานเล่าขานของเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเทพธิดาฉางเอ๋อและผู้กล้าโฮ่วอี้