เรื่อง

YCT & HSK Exam 14th May 2022 at MIS

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 67 ท่าน จาก 5 โรงเรียน ได้ทำการสอบ YCT ระดับ 1 ถึง HSK ระดับ 4 เป็นครั้งแรกของปีการศึกษาที่เปิดเรียนมาของโรงเรียนนานาชาติแมนดาริน ควบคุมคุณภาพการสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการเรียนการสอบได้สอดคล้องกับประเทศจีน