WELCOME ASSUMPTION UNIVERSITY EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM Tuesday 6th September 2022

MIS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานกรรมการบริหารของเรา
คุณ Li Min ประธาน Zhanjiang Cunjin Education Group and Mandarin Assumption Education Co.,Ltd.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแห่งประเทศไทย ขณะเยี่ยมชมวิทยาเขต MIS
และหารือเกี่ยวกับอนาคตของการจัดการศึกษานานาชาติ